Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 739
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 719
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 685
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 729
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 1846
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 1919
Εμφάνιση #