Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1045
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1174
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 978
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1057
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2261
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2280
Εμφάνιση #