Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 656
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 639
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 606
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 655
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 1743
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 1835
Εμφάνιση #