Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1680
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1797
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1570
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1647
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2921
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2943
Εμφάνιση #