Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1286
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1401
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1194
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1273
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2536
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2558
Εμφάνιση #