Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1146
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1262
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1082
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1167
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2377
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2426
Εμφάνιση #