Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 2637
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 2816
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 2433
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 2552
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 3910
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3895
Εμφάνιση #