Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1761
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1909
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1654
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1727
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 3006
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3021
Εμφάνιση #