Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 801
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 791
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 742
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 797
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 1936
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 1983
Εμφάνιση #