Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 3283
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 3473
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 3060
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 3181
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 4547
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 4496
Εμφάνιση #