Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 2391
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 2555
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 2209
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 2289
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 3644
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3656
Εμφάνιση #