Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 709
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 689
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 656
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 701
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 1807
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 1887
Εμφάνιση #