Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 2981
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 3157
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 2717
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 2833
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 4230
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 4182
Εμφάνιση #