Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 3069
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 3252
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 2801
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 2915
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 4327
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 4268
Εμφάνιση #