Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 2296
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 2458
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 2132
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 2213
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 3561
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3563
Εμφάνιση #