Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 850
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 900
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 791
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 844
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2016
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2034
Εμφάνιση #