Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 688
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 673
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 637
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 681
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 1784
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 1868
Εμφάνιση #