Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 723
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 702
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 671
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 715
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 1827
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 1905
Εμφάνιση #