Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1835
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1993
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1721
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1806
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 3101
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3090
Εμφάνιση #