Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 1874
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 2036
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 1754
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 1843
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 3140
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3120
Εμφάνιση #