Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 927
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 1053
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 868
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 935
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 2113
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 2140
Εμφάνιση #