Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 766
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 748
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 711
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 758
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 1882
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 1945
Εμφάνιση #