Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 2891
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 3047
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 2625
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 2738
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 4114
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 4079
Εμφάνιση #