Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Mărturia lui Theodoros Mitseas (RO) 04 Αύγουστος 2014 2495
Dëshmia e Theodoros Mitseas (AL) 04 Αύγουστος 2014 2677
Témoignage de Theodoros Mitseas (FR) 04 Αύγουστος 2014 2307
Testimonio de Teodoro Michea (ES) 04 Αύγουστος 2014 2387
Testimony of Theodoros Mitseas (EN) 04 Αύγουστος 2014 3761
Ομολογία Θεόδωρου Μητσέα (GR) 04 Αύγουστος 2014 3762
Εμφάνιση #